winkelwagen
U dient eerst in te loggen als retailer.INLOGGEN

Disclaimer

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Solo Industries B.V. te hebben ontvangen.

 
De informatie op deze website wordt door Solo Industries B.V. met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Solo Industries B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Hoewel Solo Industries B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Solo Industries B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
Solo Industries B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.