winkelwagen
U dient eerst in te loggen als retailer.INLOGGEN

Algemene voorwaarden

Downloaden, printen en/ of opslaan Algemene Voorwaarden

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen, zowel in binnen- als buitenland. Van deze voorwaarden kan, ongeacht andersluidende aankoopvoorwaarden van de medecontractant, slechts afgeweken worden bij schriftelijk akkoord van de verkoper.
   
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient door de koper verschuldigde bedragen per direct te worden voldaan.
   
 3. Totdat de geleverde goederen zijn betaald, blijven zij ons eigendom. Alle betalingen gelden in eerste instantie als aflossing op oudere openstaande posten.
   
 4. Retouren worden slechts geaccepteerd na onze toestemming. Eventuele creditering vindt plaats nadat de goederen in ons magazijn ontvangen zijn.
   
 5. Offertes zijn vrijblijvend.
   
 6. Bestellingen met een netto goederenwaarde (excl. BTW) van tenminste €130,- worden franco geleverd. Bestellingen onder de € 130,- worden verhoogd met €9,95 (excl. BTW) verzend- en administratiekosten.
   
 7. Afspraken met onze salonconsultant die buiten deze voorwaarden vallen, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.
   
 8. Verkeerde leveringen dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst aan ons te zijn gemeld. Wanneer gebreken aan koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervanging en niet tot schadevergoeding.
   
 9. Bij betaling via IDeal heeft u recht op 4% betalingskorting. Bij telefonische bestellingen en betaling via automatisch incasso heeft u recht op 2% betalingskorting.
   
 10. Pakketen dienen bij aflevering gecontroleerd te worden op schade in het bijzijn van de chauffeur van onze vervoerder of er dient “onder voorbehoud” getekend te worden.
   
 11. Wanneer er schade blijkt te zijn, dan wordt deze vergoed. Wanneer er zonder controle of na definitieve aftekening schade blijkt te zijn, kunnen wij deze schade niet meer vergoeden en is dit de verantwoordelijkheid van de klant.
   
 12. Kopers hebben de mogelijkheid producten af te halen op het hoofdkantoor in Breda, aan Neerloopweg 10. Bij het afhalen van producten worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
   
 13. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
   
 14. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
   
 15. Indien een aanbieding van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
   
 16. Verkoper geeft op haar websites en drukwerk een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Wanneer verkoper daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden verkoper niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding.
   
 17. Solo Industries  behoudt zich het recht de vaste factuur kortingen tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt.